Verouderde browser gedetecteerd. Update browser voor een optimale ervaring .

3065 0986

aanvulling Algemeen stuurbrevet

Wens je het Algemeen Stuurbrevet, dan schrijf je jezelf in voor een aanvulling tot het algemeen stuurbrevet.

Dit bestaat uit 30 vragen verdeeld over drie examenonderdelen:

reglementen = 10 vragen;
navigatie = 10 vragen;
veiligheid en manoeuvres = 10 vragen.

Je moet minimaal 50% per examenonderdeel halen met een minimum van 60% in het totaal.

examenonderdeel

vakken en aantal vragen


reglementen

Zeevaart - uitwijkregels - 3Zeevaart - lichten - 3


Zeevaart- geluidsseinen - 1


Beneden Zeeschelde - 2


Kustreglement en Wet op de pleziervaart - 1

totaal

10

navigatie

getijden en stroom - 3bebakening - 1


instrumenten - 2


navigatie - 4

totaal

10

veiligheid & manoeuvres

manoeuvres - 2meteo - 2


veiligheid - 5


EHBO - 1

totaal

10

Klik op onderstaande link om je testexamen te starten.